Giới thiệu công ty

1. Vài nét chính:
- Tên chính thức: Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
- Tên giao dịch quốc tế: Dong Nam Trading Co.,Ltd
- Thành lập: năm 2000
- Tài khoản: 421101000008
tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Bà Triệu – Hà Nội
- MST:  0101216710
- Email: kinhdoanh@nhasachkinhdo.com
- Website: dongnamtrading.vn (dongnamtrading.com ; nhasachkinhdo.com)

2. Trụ sở làm việc

Trụ sở chính

- Văn phòng:

Địa Chỉ: Số 31 ngõ 39 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3943.7061
Fax: (84-24) 3936.0823

- Nhà Sách Kinh Đô:
58 Phan Văn Trị, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3936.0822 - 3936.0823   
Fax: (84-24) 3936.0823

3. Lĩnh vực kinh doanh:
- Liên kết xuất bản
- Phát hành sách kinh tế, pháp luật, giáo dục, chính trị, văn hóa, đời sống, khoa học, kỹ thuật,…
- Phát hành biểu mẫu, sổ kế toán
- Kinh doanh máy móc thiết bị ngành in
- In và các dịch vụ liên quan đến in

4. Kết quả hoạt động kinh doanh
- Xuất bản được gần 1000000 đầu sách trong các lĩnh vực kinh tế, kế toán, pháp luật, giáo dục, sách tham khảo, văn hoá, chính trị, đời sống ……. với các nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Tài chính, Lao động, Lao động - Xã hội, Giáo dục, Khoa học kỹ thuật, Hà Nội …..


Dongnamtrading.com
http://www.dongnamtrading.com