Tìm kiếm mở rộng
MÁY LỌC NƯỚC
Thiết bị nội thất
Sách điện tử
Thiết bị giáo dục
GIÁO TRÌNH NGHỀ
KINH TẾ
Kế toán
Pháp luật
Giáo dục
Tham khảo
Thiếu nhi
Ngoại ngữ
Tin học - KHCN
Chính trị
Văn hóa,Đời sống
Kiến trúc xây dựng
Biểu mẫu, sổ sách
Lịch, tạp chí
Sách sắp phát hành
Lĩnh vực kinh doanh
   Business education equipment (Tiếng Việt)
   In và các dịch vụ liên quan đến in ấn
   Kinh doanh máy móc thiết bị ngành in
   Phát hành biểu mẫu, sổ kế toán
   Phát hành sách
   Liên kết xuất bản
Download
- Danh mục sách
- Biểu mẫu
Liên kết web
Số người truy cập
SẢN PHẨM MỚI

Tên sản phẩm: Văn kiện Đảng về công tác tuyên giáo trong thời kỳ đổi mới
Giá cũ: VNĐ 200,000.00
Giá mới: VNĐ 200,000.00
Tình trạng kho: Đang có

Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 472
In và nộp lưu chiểu: quý IV năm 2008

Xem ảnh bìa cỡ lớn

 

Tóm tắt nội dung:

Trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Những kết quả nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới, hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển; góp phần vào việc tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tổ chức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch v.v..

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nêu trên, công tác tuyên giáo vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm. Một số mặt tiêu cực về tư tưởng vẫn đang có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục có hiệu quả. Lý luận chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội v.v.. Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hoá, nghệ thuật..., xu hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo lợi ích vật chất đơn thuần chưa được khắc phục.

Trước thực trạng nói trên, trong thời gian tới đòi hỏi công tác tuyên giáo, nhất là công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Cuốn sách “Văn kiện Đảng về công tác tuyên giáo trong thời kỳ đổi mới” được xuất bản sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cuốn sách trên bao gồm các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị  của Trung ương Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội X của Đảng về công tác tuyên giáo; đặc biệt là một số văn kiện mới lần đầu tiên được xuất bản. Các văn kiện trong cuốn sách được sắp xếp một cách hệ thống theo thứ tự thời gian từng kỳ Đại hội Đảng để bạn đọc dễ dàng tra cứu.
Có thể coi cuốn sách trên như một cẩm nang nghiệp vụ, góp phần giúp các cấp uỷ đảng, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu sâu sắc những chủ trương của Đảng về công tác tuyên giáo; phục vụ cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng, việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển cương lĩnh làm nền tảng chính trị cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, đây còn là tư liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy, học tập trong các trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tất cả những ai quan tâm tới lĩnh vực tuyên giáo.
In ra Gửi email Quay lại
giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Tin tức
Tra cứu thông tin bảo hành trực tuyến
Công văn giới thiệu sách 2021
Danh sách máy in và máy sau in
Công văn mời hợp tác biên soạn sách
Trang chủ | Liên hệ | Hỗ trợ | Hướng dẫn
Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
Trụ sở chính : Số 31 ngõ 39 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Email : dongnamhcns@gmail.com
Điện thoại: (84-24) 3936.0822 - 3943.7061