Tìm kiếm mở rộng
Thiết bị giáo dục
GIÁO TRÌNH NGHỀ
KINH TẾ
Kế toán
Pháp luật
Giáo dục
Tham khảo
Thiếu nhi
Ngoại ngữ
Tin học - KHCN
Chính trị
Văn hóa,Đời sống
Kiến trúc xây dựng
Biểu mẫu, sổ sách
Lịch, tạp chí
Sách sắp phát hành
Lĩnh vực kinh doanh
   Business education equipment (Tiếng Việt)
   In và các dịch vụ liên quan đến in ấn
   Kinh doanh máy móc thiết bị ngành in
   Phát hành biểu mẫu, sổ kế toán
   Phát hành sách
   Liên kết xuất bản
Download
- Danh mục sách
- Biểu mẫu
Liên kết web
Số người truy cập
SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng ĐV HCSN 2013

Giá:VNĐ 320,000.00

Để bảo đảm kế toán thật sự là một công cụ quản lý, giám sát có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế - tài chính, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân; đồng thời bảo đảm cho việc quản lý thu - chi và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo đúng quy định của pháp luật, Nhà nước ta đã ban hành Luật Kế toán, luật này quy định về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng; tiếp đó là Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, đây là bảng phân loại các khoản thu - chi ngân sách...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Luật Cán bộ, công chức viên chức và chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp

Giá:VNĐ 330,000.00

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 ngày 13- 11-2008 đã thông qua Luật Cán bộ, công chức, tại kỳ họp thứ 8 ngày 15-11-2010 thông qua Luật Viên chức. Luật Cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức, bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; Luật viên chức quy định quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Luật Cán bộ, công chức viên chức và chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp

Giá:VNĐ 333,000.00

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 ngày 13- 11-2008 đã thông qua Luật Cán bộ, công chức, tại kỳ họp thứ 8 ngày 15-11-2010 thông qua Luật Viên chức. Luật Cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức, bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới 2013

Giá:VNĐ 350,000.00

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện thắng lợi và có hiệu quả cao chủ trương, chính sách trên, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện, mới nhất gần đây có: Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Hướng dẫn mới nhất về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thi đua - khen thưởng và kỷ luật trong ngành giáo dục - đào tạo 2013

Giá:VNĐ 320,000.00

Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ta đó xác định: phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nền giáo dục quốc dân; xem đây là một trong ba đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Giá:VNĐ 16,000.00

Phòng, chống mua bán người là một trong các nội dung của chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về phòng, chống mua bán người. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “Luật Phòng, chống mua bán người và văn bản hướng dẫn thực hiện”.
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, THANH TOÁN NGUỒN VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2013

Giá:VNĐ 350,000.00

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện thắng lợi và có hiệu quả cao chủ trương, chính sách trên, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thực hiện, mới nhất gần đây có: Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi; Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2013 về khuyến nông; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về việc quản lý chất lượng công trình xây dung; Thông tư số 02/2013/TT-BKHCN ngày 22/01/2013 quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08/01/2013 về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầ
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI VIỆT

Giá:VNĐ 24,000.00

Khổ giấy : 17x24 cm
Số trang : 136
In và nộp lưu chiểu : 2010
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Trang:  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Tin tức
Công văn giới thiệu sách 2014
Danh sách máy in và máy sau in
Công ty Cổ phần In Hà Nội nhận In Hóa đơn 50 số x 3 liên
Công văn mời hợp tác biên soạn sách
Trang chủ | Liên hệ | Hỗ trợ | Hướng dẫn
Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
Trụ sở chính : Số 1 ngách 360/5 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Email : nhasachkinhdo@vnn.vn; kinhdoanh@nhasachkinhdo.com
Điện thoại: (84-24) 3936.0822 - 3943.7061 | Fax: (84-24) 3936.0823 - Hotline: 0914.395.092
Chi nhánh: 461 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3854.7462 - 3854.7467 | Fax: (84-28) 3854.7467