Tìm kiếm mở rộng
MÁY LỌC NƯỚC
Thiết bị nội thất
Sách điện tử
Thiết bị giáo dục
GIÁO TRÌNH NGHỀ
KINH TẾ
Kế toán
Pháp luật
Giáo dục
Tham khảo
Thiếu nhi
Ngoại ngữ
Tin học - KHCN
Chính trị
Văn hóa,Đời sống
Kiến trúc xây dựng
Biểu mẫu, sổ sách
Lịch, tạp chí
Sách sắp phát hành
Lĩnh vực kinh doanh
   Business education equipment (Tiếng Việt)
   In và các dịch vụ liên quan đến in ấn
   Kinh doanh máy móc thiết bị ngành in
   Phát hành biểu mẫu, sổ kế toán
   Phát hành sách
   Liên kết xuất bản
Download
- Danh mục sách
- Biểu mẫu
Liên kết web
Số người truy cập
Chính trị
40 năm thực hiện Di chúc và Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh

Giá:VNĐ 298,000.00

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới - trước lúc đi xa đã để lại bản Di chúc lịch sử soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 78 năm Chặng đường qua hai thế kỷ (1931 - 2009)

Giá:VNĐ 298,000.00

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Được xây dựng và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, với các tên gọi khác nhau...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Công đoàn việt nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929-2009)

Giá:VNĐ 0.00

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn trung thành với lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các cấp công đoàn đã phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức các phong trào hành động cách mạng...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư và cấp uỷ Đảng cơ sở

Giá:VNĐ 0.00

Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, duy trì phong trào cách mạng của quần chúng, biến đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Văn kiện Đảng về công tác tuyên giáo trong thời kỳ đổi mới

Giá:VNĐ 200,000.00

Cuốn sách “Văn kiện Đảng về công tác tuyên giáo trong thời kỳ đổi mới” được xuất bản sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quy định mới nhất về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng.

Giá:VNĐ 295,000.00

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, của dân tộc ta. Bởi vậy, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng nước ta...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một huyền thoại kỳ vĩ - Bút tích, hình ảnh và những câu chuyện về phẩm cách của Người

Giá:VNĐ 296,000.00

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), Bác là người thầy của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, là chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc… Đến nay nhiều câu chuyện, nhiều câu nói của Bác đã thành những bài học không thể quên đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Giá:VNĐ 29,500.00

Ngày 22/3/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Chỉ thị số 23- CT/TW “Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”.
Ngày 28/01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X đã thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam...
Chọn sản phẩm Chi tiết >>
Trang:  1 2 >>
giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Tin tức
Tra cứu thông tin bảo hành trực tuyến
Công văn giới thiệu sách 2021
Danh sách máy in và máy sau in
Công văn mời hợp tác biên soạn sách
Trang chủ | Liên hệ | Hỗ trợ | Hướng dẫn
Công ty TNHH Thương mại Đông Nam
Trụ sở chính : Số 31 ngõ 39 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Email : dongnamhcns@gmail.com
Điện thoại: (84-24) 3936.0822 - 3943.7061